Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Số Chương: 1981 chương
Trạng thái: Hoàn thành
Chất lượng: Bản Dịch, Full Audio

Đánh giá: 8.0/10 từ 18 lượt

Nội dung truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng

一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

— QUẢNG CÁO —

Danh sách chương

Bình luận truyện